CSITAL GIRONA

COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS DE LA PROVINCIA DE GIRONA.


BENVINGUTS AL COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D´ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA PROVINCIA DE GIRONA.

Som un col·lectiu de professionals que treballem als Ajuntaments i ens locals de Girona. La nostra tasca consisteix en guiar l'acció dels governs locals d'acord amb les regles de l'estat de dret .

I per això, l'ordenament jurídic ens encomana unes tècniques o funcions públiques obligatòries tal com la fe pública, l'assessorament legal, la fiscalització dels fons públics, la comptabilitat dels comptes i la tresoreria, exercides al servei dels ciutadans i ciutadanes, sense dependència dels partits polítics o coalicions electorals als quals correspon democràticament l'acció de govern. 

Com nosaltres, d'altres països de la Unió Europea encomanen aquestes tècniques o funcions a d'altres professionals, amb els quals compartim la Unió dels Directius Locals i Territorials d' Europa (UDITE), una associació amb objectius comuns en la recerca de la millora en la professionalitat, l’eficàcia i l’eficiència del sector públic local europeu.


Professionalitat, eficàcia i eficiència en el sector públic local europeu.

NOTICIES

Congrès Cosital 2024-XIV Assamblea-Madrid

                                                                     

Els propers dies 9, 10 i 11 de maig de 2024 celebrem a Madrid, a la seu de l'Institut Nacional d'Administració Local (INAP) i al Museu Nacional d'Art Reina Sofia, el Congrés Biennal de COSITAL i la XIV Assemblea Plenària del nostre col·lectiu. Enguany, celebrem, també, el centenari de l'habilitació nacional com a garantia d'objectivitat, professionalitat i independència, etc. Tant en el Programa del Congrés com a l'Assemblea, abordarem temes de màxim interès que afecten de manera directa el col·lectiu de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local i altres professionals de l'Administració Local. Sota el lema "Tradició i compromís de servei públic" es concentraran ponents de reconegut prestigi per debatre en els sis Tallers previstos per al dijous, 9 de maig, així com les diferents Taules del divendres, 10 de maig. Així mateix, està prevista una Exposició a la seu del Congrés, on participaran entitats i empreses del sector, a nivell nacional i local, relacionades amb l'Administració Local, on podran donar a conèixer els seus productes i serveis als assistents. Estic segur que podrem gaudir d'un magnífic programa, a la vegada que incrementem les relacions d'amistat i companyonia entre tots els integrants de l'habilitació nacional. Per tant, només em queda emplaçar-vos a tots a Madrid, reservant un espai a les vostres agendes. Entreu ara a la web del Congrés amb tota la informació AQUÍ.
Congresos y Asambleas (cosital.es)

COMUNICAT 13/01/2023

                                                                     

Us comuniquem com a col·legiats i col·legiades l’aprovació de la personació del csital catalunya davant dels jutjats centrals del contenciós administratiu en el recurs contenciós administratiu a interposar contra les ordres del ministeri d’hisenda i funció pública hfp/1328/2022, hfp/1329/2022 i hfp/1330/2022, relatives a la convocatòria de processos selectius en el marc de l’estabilització del treball temporal per l’accés a l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (subescales secretaria, intervenció-tresoreria i secretaria-intervenció), publicades en el boe núm. 313, de data 30.12.2022.

COMUNICAT 22/12/2022

                                                                     

Us comuniquem, com a col.legiats i col.legiades, que s’ha publicat en el DOGC el corresponent anunci de la convocatòria d’eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres de la Junta de Govern per als pròxims 4 anys.
Conseqüentment, fins al proper dilluns 16 de gener de 2023 podran presentar-se candidatures per a les eleccions a la seu col·legial (Passeig General Mendoza, 7, planta 9, local 5 de Girona) de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, excepte els dimarts de 16 a 20 hores.

Es poden avançar les candidatures al correu electrònic contacte@csitalgirona.com.
Moltes gràcies.

 
Consulteu el document aquí

COMUNICAT 11/07/2022

                                                                     

APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ DEL CSITAL CATALUNYA DAVANT DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU A INTERPOSAR CONTRA EL REIAL DECRET 408/2022, DE 24 DE MAIG, PEL QUE S’APROVA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT PER A L’ANY 2022.
 
Consulteu el document aquí

COMUNICAT 13/06/2022

                                                                     

Des del CSITAL GIRONA s’ha efectuat una Declaració de rebuig a la inclusió del personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional a l’estabilització prevista en el Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació per a l’estabilització del treball temporal en l’Administració de l’Estat.

Consulteu el document aquí

COMUNICAT 30/05/2022

                                                                     

Benvolguts i benvolgudes, Compartim la vostra preocupació i indignació davant les darreres publicacions i esdeveniments que s’estan produïnt. No dubteu que des del Csital Girona des del primer dia s’està treballant en aquest tema, i s’ha delegat al Consell de col·legis de Catalunya des d’on es va contractar un advocat especialitzat per impugnar tot lo relacionat amb aquest assumpte dels interins. Actualment, el Consell de Col·legis SITAL de Catalunya està personat en 19 recursos contenciosos administratius que es tramiten davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid i treballa de forma coordinada amb el COSITAL pel que fa a la línia de defensa adoptada. El CSITAL Catalunya és l’únic col·legi autonòmic personat en aquests processos judicials,. Arran de la publicació del Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel que s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal en l’Administració general de l’Estat, US INFORMEM que el proper dijous dia 2 de juny es reunirà en sessió extraordinària la Junta de Govern del Consell de Col·legis de Catalunya per acordar la interposició de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret citat i contra qualsevol altra oferta que es publiqui i afecti a l’àmbit territorial de Catalunya. En el moment actual, el COSITAL, el CSITAL Girona i el CSITAL Catalunya, com a institucions representatives dels FHN i que han de vetllar per la seva defensa, han d’actuar units. Només la unió i força col·legial, amb tots els recursos que siguin necessaris, ens permetrà afrontar aquest i altres atacs contra la nostra professionalitat. La Junta de Govern del CSITAL Girona

Consulteu el document aquí

Estatuts codi ètic

Serveis als colegiats

Actualitat Normativa