TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L’ADMINISTRACIO LOCAL.
 IMPACTE DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 39/2015 EN LES FUNCIONS DELS FCHN: CANVIS EN LES FUNCIONS RESERVADES I “NOVES FUNCIONS”

ATENCIÓ: CANVI DATA JORNADA
29 de juny de 2021