EL COL·LEGI

Junta de Govern 2019-2023


D'acord amb el que disposen els Estatuts col.legials, en data 1 de febrer de 2019 es va celebrar la sessió extraordinària de presa de possessió dels càrrecs electes de la Junta de Govern del CSITAL de Girona una vegada proclamada la candidatura conjunta, per a totes les subescales i categories, encapçalada per la Yolanda Maria Toral Morente.

  • Presidenta

Yolanda Maria Toral Morente

  • Vicepresidenta

Sandra Valldaura Lacambra

  • Secretari

Josep Rovira i Jofre

  • Vicesecretària

Maria Cairó Muñoz

  • Interventora:

Gemma Masmiquel Boada

  • Tresorera

Àngela Sáez Torras

  • Vocals

Francesc Xavier Hernández Corominas, Mireia Acosta i Piqué, Mercè Comamala Laguna, Anna Maria Linares Bravo i Pere Serrano Martín.

  • Suplents

Sara Jordà Casas i Èlia Masso Tamayo.

Comissions de treball

Comissió de noves tecnologies

Gemma Masmiquel Boada

Mercè Comamala i Laguna 

Pere Serrano Martin  

Comissió de formació

Francesc Xavier Hernández Corominas

Anna Maria Linares Bravo

Pere Serrano Martin

Comissió de present i futur de la professió

 Francesc Xavier Hernández Corominas.

Maria Cairó Muñoz

Mònica Iborra i Giró

Sandra Valldaura i Lacambra