La Junta de Govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (CSITAL) de Girona ha redactat una proposta formativa dirigida als membres del col·legi, destacant la importància de les activitats formatives pel col·lectiu. En la missiva, s'informa que la junta està activament treballant en el pla formatiu per al segon semestre de 2024 (PLA FORMATIU 2ºSEMESTRE 2024), i es detallen les tres línies formatives disponibles:
 
1. **Seminari d'Actualització Jurídica**: Un programa dissenyat per mantenir els col·legiats al dia amb els últims canvis i desenvolupaments en l'àmbit jurídic que afecten l'administració local.
 
2. **Postgraus de Dret Local i de Dret Urbanístic que condueixen al Màster**: Aquests cursos de postgrau ofereixen una especialització avançada en àrees clau del dret local i urbanístic, culminant en un títol de màster que acredita un alt nivell d'expertesa en aquestes matèries.
 
3. **Normativa del servei de preparació d'oposicions per a l'accés a funcionari/a d'Administració local amb habilitació nacional**: Aquest servei proporciona una preparació integral per aquells que aspiren a convertir-se en funcionaris de l'administració local, amb el suport i la habilitació del CSITAL.
 
La proposta formativa subratlla que aquestes iniciatives són crucials per al desenvolupament professional continu dels col·legiats i per assegurar que el col·lectiu estigui ben equipat per enfrontar els reptes de l'entorn administratiu actual. A més, es fa una crida als membres perquè participin activament en aquestes oportunitats formatives i contribueixin al reforçament del col·legi i de la professió.