CSITAL GIRONA

COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS DE LA PROVINCIA DE GIRONA.


BENVINGUTS AL COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D´ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA PROVINCIA DE GIRONA.

Som un col·lectiu de professionals que treballem als Ajuntaments i ens locals de Girona. La nostra tasca consisteix en guiar l'acció dels governs locals d'acord amb les regles de l'estat de dret .

I per això, l'ordenament jurídic ens encomana unes tècniques o funcions públiques obligatòries tal com la fe pública, l'assessorament legal, la fiscalització dels fons públics, la comptabilitat dels comptes i la tresoreria, exercides al servei dels ciutadans i ciutadanes, sense dependència dels partits polítics o coalicions electorals als quals correspon democràticament l'acció de govern. 

Com nosaltres, d'altres països de la Unió Europea encomanen aquestes tècniques o funcions a d'altres professionals, amb els quals compartim la Unió dels Directius Locals i Territorials d' Europa (UDITE), una associació amb objectius comuns en la recerca de la millora en la professionalitat, l’eficàcia i l’eficiència del sector públic local europeu.


Professionalitat, eficàcia i eficiència en el sector públic local europeu.

Jornada de protecció de la

legalitat urbanística-27/02/2020.


SEMINARI DE FORMACIO BÀSICA ADMINISTRATIVA PER PLACES
D’ESTABILITZACIÓ (2ª edició)

Estatuts codi ètic

Serveis als colegiats

Actualitat Normativa