DIMECRES 3 DE MARÇ. DIPUTACIO DE GIRONA. JORNADA GRATUITA SOBRE LA INTEGRITAT INSTITUCIONAL I CODI DE CONDUCTA