El Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de la província de Girona manifesta el seu rebuig total davant la “Proposición de ley de Medidas Urgentes para la consolidación de los funcionarios interinos de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio”, que va ser publicada al Butlletí del Senat el passat dijous dia 8 d’abril. 

Informem als col·legiats que s’està treballant en aquest assumpte conjuntament amb el COSITAL i que es portaran a terme totes les acciones necessàries davant els Grups parlamentaris i el Ministeri de Política Territorial i Funció pública per tal de traslladar aquest posicionament consensuat de rebuig a la proposició de llei.  A més ens posarem a disposició del Ministeri per a l’estudi i presentació de propostes alternatives encaminades a solucionar la problemàtica actual de manca d’habilitats nacionals. 

Us mantindrem informats de les novetats. 

Salutacions. 

La Junta.